Phòng Quản lý Khoa học kính gửi thông tin về Hội thảo Quốc tế Từ Gene đến Protein: Nghiên cứu và ứng dụng do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Thời gian tổ chức: ngày 30/5/2018

Đại điểm: Hội trường tầng 7 nhà D5, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh.

Các nội dung của Hội thảo, chương trình chi tiết, thông tin các diễn giả, cách thức đăng ký,... có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Hạn đăng ký tham dự: ngày 30/4/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn