Phòng QLKH kính chuyển công văn và thể lệ v/v Triển khai Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ 2 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Chi tiết Thể lệ Giải thưởng có trong file đính kèm.
 
Thời gian gởi tác phẩm dự thi: trước ngày 25/6/2018 cho Chuyên viên phụ trách: NT Tặng (nttang@ctu.edu.vn) để Phòng QLKH tổng hợp gởi đến BTC.
 
Quý Thầy Cô vui lòng triển khai đến học sinh (Trường THPT Thực hành Sư phạm) và sinh viên của các đơn vị đăng ký tham gia (nếu có).
 
Trân trọng thông báo./.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn