Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển thông báo v/v viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.
 
Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã được Bộ Thông tin & Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động theo quyết định số 1246/GP-BTTT ngày 05/8/2011, mã số ISSN: 2354-0567.
 
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên; các doanh nghiệp, các cá nhân quan tâm tham gia viết bài.
Các lĩnh vực chính của Tạp chí, địa chỉ gửi bài và các mốc thời gian có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Thời gian nhận bài viết: đến ngày 31/5/2018.
Thời gian dự kiến xuất bản Tạp chí số 01/2018 là 20/7/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn