Thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ Trường Đại học Cần Thơ năm 2018 và kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo Công nghệ Sinh học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 2018 – Thành tựu và Phát triển. Mục tiêu của hội thảo nhằm trình bày các thành tựu nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và chuyển giao có liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học trong nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, công nghệ thực phẩm, sinh hóa, y dược, vi sinh, môi trường,… cho vùng ĐBSCL và cả nước. Qua đó, xây dựng chiến lược khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển từng địa phương, cũng như thiết lập mạng lưới các nhà khoa học về công nghệ sinh học vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ xin thông báo đến các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ quản quản lý, các Viện, Trường Đại học thông tin về Hội thảo khoa học Công nghệ Sinh học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 2018.

Thời gian tổ chức hội thảo: 01 ngày (dự kiến ngày Thứ Bảy, 27/10/2018).

Đơn vị tổ chức:

   - Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ 

   - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ

Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, thành phố Cần Thơ.

Ban Tổ chức gửi kèm Thông báo số 1, Thể lệ viết bài và mẫu viết bài báo cáo tóm tắt. 

Các thông tin chi tiết có thể tham khảo tại website: https://birdi.ctu.edu.vn/hncnsh2018  

Hoặc liên hệ trực tiếp qua email: biotech@ctu.edu.vn

và số điện thoại:  0918 237 630 (PGs.Ts. Nguyễn Minh Chơn)

0988 911 694 (ThS. Huỳnh Xuân Phong)

Ban Tổ chức rất mong sự tham gia và đóng góp của các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ quản quản lý, các Viện, Trường Đại học; và các anh chị học viên Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh.

Trân trọng kính chào!

Thông báo số 1, Thể lệ viết bài & mẫu viết báo cáo tóm tắt

BAN TỔ CHỨC

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn