Phòng Quản lý Khoa học kính gửi thông tin về Diễn đàn Hà Nội 2018 do Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc đồng tổ chức với chủ đề "Hướng tới Phát triển bền vững: Ứng phó với biến đổi khí hậu để đảm bảo bền vững và an ninh".

Các báo cáo sẽ được phản biện, nếu được chấp nhận sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu Diễn đàn (có chỉ số ISSN); các báo cáo có chất lượng chuyên môn tốt sẽ được lựa chọn để công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế uy tín (trong danh mục ISI).

Thời gian tổ chức: từ ngày 08/11 đến ngày 10/11/2018

Đại điểm: Đại học Quốc gia Hà Nội - số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Các nội dung chính tổ chức thành 05 tiểu ban,... có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Hạn đăng ký tham dự và nộp tóm tắt: ngày 30/6/2018.
Hạn nộp báo cáo toàn văn: ngày 15/9/2018.

BTC trân trọng đề nghị Trường ĐHCT hỗ trợ việc truyền thông về Diễn đàn để cán bộ & người học biết thông tin, đăng ký gửi báo cáo, tham dự Diễn đàn.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn