Phòng Quản lý Khoa học kính gửi giấy mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Phan Văn Đáng (1918-2018) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức.

Chủ đề: Hoạt động và cống hiến của đồng chí Phan văn Đáng trên cương vị Phó Bí thư Trương ương cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Nội dung, mục đích, thể lệ viết và gửi bài... có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Hạn gửi bài: đến ngày 15/8/2018.

Bna Tuyên giáo Tỉnh ủy rất mong nhận được bài tham luận của quý cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn