Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018 (NCBT2018) do Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam phối hợp Hội Công nghệ sinh học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam tổ chức.

Thời gian tổ chức: ngày 26/10/2018

Đại điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại học Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Các lĩnh vực chuyên môn chính, nội dung hoạt động, lệ phí, các mốc thời gian khác, cách thức đăng ký & gửi bài,... có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Các báo cáo toàn văn qua phản biện được đăng trong Tuyển tập Báo cáo khoa học của Hội nghị (có mã số tiêu chuẩn quốc tế - ISBN) và được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tính 0,75 điểm/bài.

Hạn đăng ký tham gia Hội nghị & nộp báo cáo tóm tắt: ngày 20/6/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn