Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo về Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2018 do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Hội nghị bao gồm Phiên toàn thể và Hội nghị khoa học ở 9 tiểu ban theo các linch vực chuyên môn khác nhau. Phiên toàn thể dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 26/10/2018 với chủ đề chính là Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh.

Kế hoạch tổ chức hội nghị tại các tiểu ban, các mốc thời gian khác, ... có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên và người học đăng ký, viết bài tham dự Hội nghị.

Hạn đăng ký tham dự Hội nghị & gửi báo cáo tóm tắt: trước ngày 20/7/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn