Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo số 1 Hội thảo Quốc tế năm 2018 do Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức với chủ đề 'Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay: Xu hướng Việt Nam và Thế giới'.

Địa điểm (dự kiến): Khách sạn Melia Hà Nội - Số 44B, phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian: 01 ngày, thứ Tư, ngày 06 tháng 12 năm 2018.

Các bài viết sẽ được phản biện, thẩm định, biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo, kỷ yếu sẽ được xuất bản.

Mục đích Hội thảo, các nội dung chính, thành phần đại biểu, hình thức đăng ký tham dự, thể lệ viết bài, kinh phí, lệ phí,... và các chi tiết khác có trong thông báo & biểu mẫu đính kèm.

Hạn nhận bài viết cho Hội thảo: đến ngày 20/7/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn