Phòng Quản lý Khoa học kính gửi thông báo từ Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental issues tại Palembang, Nam Sumatera, Indonesia. Đây là cơ hội tốt để các nhà khoa học trao đổi, thảo luận những ý tưởng, kinh nghiệm liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu và công bố các bài báo quốc tế.
 
Các bài báo được chấp nhận đăng sẽ được công bố trên kỷ yếu SRICOENV 2018 và sẽ được xác định chỉ số bởi Thomson Reuters và SCOPUS.
Thời hạn gửi bài: đến ngày 21/7/2018.
Thời hạn thông báo chấp nhận đăng: đến ngày 31/7/2018.
 
Xem thêm chi tiết trong file đính kèm hoặc trên website: http://sricoenv.conf.unsri.ac.id.
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn