Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức.

Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm 2018 tại Trường Đại học Ngoại thương (ngôn ngữ: tiếng Việt).

Mục đích Hội thảo, các chủ đề chính, hình thức bài viết,... và các chi tiết khác có trong thư mời đính kèm.

Hạn nhận bài viết cho Hội thảo: trước 17h, ngày 17/8/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn