Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Đào tạo kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 do Trường Đại học Tài chính - Marketing phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM tổ chức.

Thời gian: dự kiến ngày ngày 26 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Lầu 6 - Số 2C Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TP.HCM

Mục đích, các nội dung chính, thể lệ, yêu cầu bài viết, địa chỉ gửi bài và các thông tin chi tiết khác có trong thông báo đính kèm.

Các bài viết toàn văn được gửi phản biện, nếu đạt yêu cầu sẽ đăng trong kỷ yếu hội thảo có mã ISBN.

Thời gian nhận bài viết toàn văn: trước ngày 08/9/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn