Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Phát triển nhanh và bền vững qua kinh nghiệm quốc tế và các địa phương của Việt Nam do Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) tổ chức.

Thời gian: dự kiến ngày 18 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
Số 71 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Mục đích, các vấn đề cần tập trung, yêu cầu và thể lệ gửi bài và các thông tin chi tiết khác có trong thông báo đính kèm.

Thời hạn cuối nhận bài: ngày 18/9/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn