Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v mời tham gia trưng bày sản phẩm phục vụ Hội thảo Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng tổ chức.

Thời gian: bắt đầu lúc 13h30 ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng - Số 04 Trần Phú, Phường 2, Tp Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

Số lượng: dự kiến 300 đại biểu.

Thành phần đại biểu, quy cách trưng bày và các thông tin chi tiết khác có trong thông báo đính kèm.

Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng mời các đơn vị, doanh nghiệp tham gia giới thiệu, trưng bày thiết bị, sản phẩm công nghệ, giải pháp công nghệ nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ KH&CN, công nghệ thông tin và sản xuất, dịch vụ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, giúp phát triển tốt hơn trong quá trình hội nhập kinh tế hiwwnj nay và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị quý thầy cô gửi thông tin thiết bị, sản phẩm, giải pháp công nghệ tham gia giới thiệu, trưng bày và nhu cầu số gian hàng theo Mẫu đăng ký (đính kèm) về Phòng Quản lý Khoa học, phụ trách: chuyên viên BN Quang Huy (mail: bnqhuy@ctu.edu.vn) để tổng hợp và đăng ký với tỉnh Sóc Trăng. Hạn gửi đăng ký: đến ngày 08/9/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn