Phòng Quản lý Khoa học kính gửi công văn v/v phát động tham gia cuộc thi viết về Tín ngưỡng dân gian người Hoa ở Sóc Trăng do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức.

Thời gian nộp bài dự thi: đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2018.
Kết quả cuộc thi dự kiến được công bố vào ngày 10/11/2018.

Mục tiêu, kế hoạch cuộc thi, địa chỉ nhận bài và các thông tin chi tiết khác có trong thông báo đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn