Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo số 1 Diễn đàn Khoa học Công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.
 
Các chủ đề:
- Các vấn đề liên quan đến cảnh báo thiên tai;
- Các vấn đề liên quan đến công nghệ phòng chống thiên tai;
- Các vấn đề liên quan đến công nghệ thích ứng với thiên tai.
 
Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 15/11/2018
Địa điểm: Hội trường lớn, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 
Thời hạn đăng ký viết bài, tham luận: trước ngày 20/9/2018
 
Mục đích, thể lệ gửi bài viết, địa chỉ liên hệ đăng ký & gửi bài và các chi tiết khác có trong file đính kèm.
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn