Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thư mời viết tham luận và tham gia Hội thảo khoa học Định hướng liên kết phát triển du lịch tiểu vùng duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long do Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế & Du lịch tổ chức.
 
Thời gian: thứ 5, ngày 22 tháng 11 năm 2018
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh
 
Hạn gửi tóm tắt tham luận qua email: ngày 10/10/2018
Mục đích, các những nội dung chính, quy cách trình bày tham luận, địa chỉ nhận bài và các chi tiết khác có trong file đính kèm.
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn