Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0 và những đáp ứng của Giáo dục đại học Việt Nam do Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực (VPHĐ) chủ trì. 
 
Thời gian: thứ 6, ngày 23 tháng 11 năm 2018
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP HCM (UEH), số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM
 
Hạn gửi tóm tắt tham luận và phiếu đăng ký tham dự: trước ngày 30/9/2018
Hạn gửi bài toàn văn: trước ngày 25/10/2018.

Mục tiêu, các nội dung tập trung, thể lệ gửi bài, các biểu mẩu, địa chỉ và các chi tiết khác có trong file đính kèm.
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn