Phòng Quản lý Khoa học kính gửi thông tin về Cuộc thi Ý tưởng Stem Cell Innovation lần V do Viện Tế bào gốc - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP HCM tổ chức. 
 
Thời gian: từ ngày 10/10 đến 24/12/2018
Vòng sơ loại thi trực tuyến tại trang web: https://www.stemcellinnovation.com.vn/
Vòng loại, vòng chung kết: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP HCM
 
Thời gian đăng ký tài khoản: trước ngày 30/9/2018.

Mục đích, các mốc thời gian, nội dung, hình thức, cơ cấu giải thưởng, thể lệ và các chi tiết khác có trong file đính kèm.
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn