Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo mời viết bài tham gia Hội thảo Khoa học 2018 từ Trường Đại học Khánh Hòa.
 
Chủ đề: Nâng cao năng lực học ngoại ngữ cho sinh viên
Thời gian: 8h00 - 11h30, ngày 26/12/2018
Địa điểm: Trường Đại học Khánh Hòa (Cơ sở 1)
Số 01 Nguyễn Chánh, Nha Trang, Khánh Hòa
 
Lưu ý:
+ Đăng ký báo cáo và đăng ký tham dự qua email: tranthiaihoa@ukh.edu.vn hoặc phamthimaikhue@ukh.edu.vn
+ Thời hạn gửi bài báo cáo:
- Tóm tắt báo cáo và nội dung diễn giải: Trước 16h ngày 31/10/2018
- Thời hạn nộp bài toàn văn: Trước 16h ngày 15/11/2018

Thông tin về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức, thể lệ viết bài tham dự và các chi tiết khác có trong file đính kèm.
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn