Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo thư mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay do Trường Đại học Lao động - Xã hội, Cơ sở II - TP.HCM tổ chức.
 
Thời gian dự kiến: 8h00 - 11h30, ngày 18/01/2019
Địa điểm: Trường Đại học Lao động - Xã hội, Cơ sở II - TP HCM
Số 1018 Tô Ký, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 
- Đăng ký tên bài viết và tóm tắt bài viết trước ngày 25/11/2018 qua địa chỉ: diepltn@ldxh.edu.vn  - ThS. Lữ Thị Ngọc Diệp (SĐT: 0907 118 119).
- Gửi toàn văn trước ngày 15/12/2018.
 
Các bài viết sẽ được thẩm định, biên tập để đăng toàn văn Kỷ yếu Hội thảo có chỉ số ISBN.
Các chủ đề viết bài, thể lệ viết bài, hình thức trình bày và các chi tiết khác có trong file đính kèm.
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn