Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo thư mời tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề Nền kinh tế số trước bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do Trường Đại học Kinh tế TP. HCM tổ chức.
Thời gian và địa điểm: bắt đầu lúc 8:00 ngày 03/12/2018 tại Hội trường A.103, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

Quý Thầy Cô vui lòng phổ biến đến các bộ có quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo.
Hội thảo không thu lệ phí tham dự, vui lòng gửi email đăng ký tham dự về địa chỉ Ms. Khanh – Phòng QLKH - HTQT; tel: 028 38 274991; email: khanhlhy@ueh.edu.vn chậm nhất đến ngày 26/11/2018.
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn