Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học Hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.
 
Thời gian dự kiến: ngày 27/12/2018
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khu phố 3, P. Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM.
 
Thời gian nhận bài: hết ngày 05 tháng 12 năm 2018
Email nhận bài: nennv@uel.edu.vn
Cán bộ phụ trách: ThS. Nguyễn Văn Nên, điện thoại: 0937 937 225.
 
Các vấn đề tập trung, yêu cần & thể lệ gửi bài,... xem chi tiết trong thư mời đính kèm.
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn