Phòng Quản lý Khoa học thông tin thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học Giá trị trường tồn của Quốc tế Cộng sản do Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức (nội dung cụ thể vui lòng xem file đính kèm).
 
Thời gian dự kiến tổ chức vào ngày 28/02/2019.
Hạn gửi toàn văn: trước ngày 30/01/2019 qua địa chỉ email: bangpt@tdmu.edu.vn

Quý Thầy Cô thông tin đến cán bộ đơn vị quan tâm tham gia gửi bài đến hội thảo.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn