Phòng Quản lý Khoa học thông tin thư mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học Quốc tế 2019 với chủ đề Nghiên cứu - Biên khảo khoa học và công bố quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa do Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Việt Mỹ tổ chức như sau:
 
- Thời gian: dự kiến trong tháng 5/2019
- Địa điểm: Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Việt Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh

Các bài viết được thẩm định, biên tập để xuất bản quốc tế có chỉ số ISSN.
Mục tiêu, các chủ đề, qui định viết bài, địa chỉ gửi bài, lệ phí,... và các thông tin chi tiết khác có trong file đính kèm.
 
Các mốc thời gian:
- Hạn nộp tóm tắt: ngày 30/01/2019
- Hạn nộp bài viết toàn văn: ngày 30/3/2019
 
Địa chỉ gửi bài: vifed.edu@gmail.com
Website tham khảo thông tin: https://vifed.education
 
Quý Thầy Cô vui lòng phổ biến cho cán bộ, sinh viên, học viên cao học của đơn vị đăng ký viết bài, tham gia Hội thảo.
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn