Phòng Quản lý Khoa học gửi thông tin Thông báo số 1 Hội nghị quốc tế về Kỹ thuật & Khoa học hệ thống - ICSSE 2019 do Hiệp hội IEEE, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phối hợp với Trường Đại học Quảng Bình tổ chức.
 
- Thời gian: từ ngày 20/7 - 21/7/2019
- Địa điểm: Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
 
Lưu ý mốc thời gian:
- Hạn cuối gửi toàn văn: ngày 28/02/2019 
- Hạn cuối đăng ký trực tuyến: ngày 15/6/2019
Kỷ yếu của Hội nghị được đăng trên hệ thống IEEE Xplore. Ngoài ra, các bài viết có chất lượng cao được lựa chọn đăng trên các tạp chí xếp hạng ISI.
 
Mục đích, các chủ đề chính, đăng ký tham dự, địa chỉ gửi bài, qui định bài viết,... và các thông tin chi tiết khác có trong file đính kèm và được đăng tải trên website ICSSE 2019: http://icsse2019.hcmute.edu.vn.
 
Quý Thầy Cô vui lòng phổ biến cho cán bộ, sinh viên, học viên cao học của đơn vị đăng ký viết bài, tham gia Hội thảo.
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn