Phòng Quản lý Khoa học thông tin về Hội thảo khoa học Tâm lý học đường - thực trạng và giải pháp do Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức.
 
Thời gian: ngày 18/4/2019
Đại điểm: Trường Đại học Khánh Hòa (cơ sở 1)
Số 01 Nguyễn Chánh - Nha Trang - Khánh Hòa
 
Cụ thể về các nội dung chính, thành phần tham dự, quy định về hình thức trình bày & đăng ký tham dự, thông tin liên hệ,... vui lòng xem file đính kèm.

Thời hạn đăng ký tham dự và gửi bìa viết toàn văn: trước 16h ngày 15/3/2019.

Vui lòng phổ biến cho cán bộ có quan tâm.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn