Kính gửi quý Thầy Cô thông tin về Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ toàn quốc lần thứ VII năm 2018 với các nội dung như sau: 
 
1. Đối tượng tham dự: Cán bộ dưới 35 tuổi
 
2. Thời gian nộp bài: 
- Báo cáo tóm tắt gửi trước ngày 31/05/2018
- Báo cáo toàn văn gửi trước ngày 30/07/2018
 
3. Địa điểm diễn ra hội thảo: Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
 
4. Địa chỉ gửi bài: Đồng chí Đinh Minh Hằng, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Email: hangdm@hnue.edu.vn; SĐT: 0907 996 866.
 
Chi tiết có trong file đính kèm.
 
Quý anh chị và các đồng chí gửi trực tiếp đến địa chỉ mail của đồng chí Đinh Minh Hằng và vui lòng cc về email Ban Học thuật NCKH của Đoàn Trường Đại học Cần Thơ (dtn_htnckh@ctu.edu.vn) để nắm số lượng.
Đoàn Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn