Trường Đại học Thủy lợi gửi Thông báo về Hội thảo quốc tế ISLT 2018 về công nghệ cho các vùng đồng bằng tổ chức vào tháng 9/2018. Thông tin chi tiết được mô tả tại link sauislt2018.tlu.edu.vn. Đây là một diễn đàn KHCN để các trường giao lưu, trao đổi học thuật với đồng nghiêp và chuyên gia trong & ngoài nước, và cũng là cơ hội để thầy cô công bố các bài báo khoa học.

BTC trân trọng kính đề nghị quý Trường và thầy cô gửi thông báo và nhắc nhở toàn thể CBGV của trường về việc tham gia, nộp Tóm tắt/Abstract cũng như gửi bài cho hội thảo. Bài viết cần theo template (đã gửi) và nộp online tại địa chỉ https://cmt3.research.microsoft.com/User/Login?ReturnUrl=%2FISLT2018. Đồng thời lan tỏa rộng rãi thông tin của Hội thảo này tới toàn thể đồng nghiệp, bạn bè trong và ngoài nước được biết.

Đến nay, BTC đã nhân được gần 200 bài tóm tắt và số lượng bài sẽ tăng cao trong các ngày tới. Các bài báo chất lượng tốt sẽ được BTC lựa chọn để đăng trên số đặc biệt của tạp chí hạng SCOPUS: Lowland Technology International (http://www.ilt.saga-u.ac.jp/ialt/lti/).

Dưới đây là một số mốc quan trọng:
+ Hạn nộp tóm tắt (abstract): ngày 05/5/2018 
+ Hạn nộp bài đầy đủ (Fullpaper Deadline): 20/6/2018
 
Trân trọng thông báo.
Phòng Khoa học Công nghệ
Trường Đại học Thủy lợi
Phòng 504 + 506 + 508, Tòa nhà Hành chính A1
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Phone: 043 564 1053 (P.504), 043 853 4198 (P.506)
Email: khcn@tlu.edu.vn

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn