Phòng Quản lý khoa học kính chuyển quý Thầy Cô Thông báo  của Sở Nông nghiệp & PTNT TP Cần Thơ v/v mời tham gia và viết bài tham luận Hội thảo khoa học Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao: Cơ hội và Thách thức.

Thời gian tổ chức Hội thảo: 8g00, ngày 24/11/2017.

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ (EFC)

Số 108A Lê Lợi, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Nội dung tham luận, địa chỉ đăng ký & gửi bài tham luận,... có chi tiết trong file Thông báo đính kèm.

Hạn đăng ký tham dự và gửi bài tham luận: ngày 15/11/2017.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn