Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô Thông báo v/v viết bài tham gia Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo tại Kiên Giang, các thông tin như sau:

- Thời gian nhận bài: đến ngày 22/11/2017

- Thời gian tổ chức Hội thảo: ngày 22/12/2017

- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kiên Giang

Số 320A Quốc lộ 61, TT Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Nội dung Hội thảo, quy cách viết bài, địa chỉ gửi bài và thông tin liên hệ có trong thông báo chi tiết đính kèm.

Tác giả có thạm luận, báo cáo khoa học chất lượng tham gia Hội thảo:

+ Được mời trực tiếp báo cáo tại Hội thảo và đài thọ chi phí đi lại, ăn ở khi dự Hội thảo.

+ Được hỗ trợ chi phí đăng bài báo khoa học trên tạp chí khoa học bằng tiếng Anh có chỉ số ISSN.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn