Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy/ Cô công văn của Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông về Giải thưởng bài nghiên cứu Biển Đông 2017 và Giải thưởng công trình nghiên cứu xuất sắc về Biển Đông năm 2017.

  • Giải thưởng bài nghiên cứu Biển Đông 2017:

- Đối tượng: sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có công trình nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến Biển Đông từ các góc độ giáo dục, lịch sử, pháp lý, quan hệ quốc tế, kinh tế,...

- Cơ cấu giải thưởng năm 2017 có 13 giải gồm chứng chỉ và tiền thưởng, 10 giải Xuất sắc có giá trị là 15 triệu đồng/giải và 03 giải Đặc biệt Xuất sắc có giá trị là 20 triệu đồng/giải.

- Link tải về file thông báo chi tiết.

  • Giải thưởng công trình nghiên cứu xuất sắc về Biển Đông năm 2017:

- Đối tượng: các học giả, nhà nghiên cứu về Biển Đông trong và ngoài nước.

- Cơ cấu giải thưởng năm 2017 có 03 giải gồm chứng chỉ và tiền thưởng trị giá 50 triệu đồng/giải.

- Link tải về file thông báo chi tiết.

Tiêu chí đánh giá, hồ sơ tham dự,... có trong file công văn đính kèm hoặc website: http://fess.vn.

Phòng QLKH hỗ trợ quý Thầy Cô trình ký các hồ sơ liên quan và gửi hồ sơ tham gia các giải thưởng.

Hạn nhận hồ sơ tại Phòng QLKH: ngày 20/12/2017 (thứ tư). Chuyên viên phụ trách: NT Tặng, email: nttang@ctu.edu.vn, ĐT: 0292.3872.175/ 0989.119.375.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn