Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy/ Cô công văn của Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông về Giải thưởng nghiên cứu về Biển Đông năm 2018.

Cơ cấu giải thưởng:

- 03 giải công trình nghiên cứu về Biển Đông, gồm chứng chỉ và tiền thưởng trị giá 50 triệu đồng/giải.

- 15 giải bài nghiên cứu về Biển Đông, gồm chứng chỉ và tiền thưởng (trong đó 10 giải xuất sắc có giá trị là 15 triệu đồng/giải và 03 giải đặc biệt xuất sắc có giá trị là 20 triệu đồng/giải).

- 05 giải thưởng báo chí xuất sắc về biển Đông, gồm chứng chỉ và tiền thưởng trị giá 20 triệu đồng/giải.

Tiêu chí đánh giá, hồ sơ tham dự, địa chỉ gửi hồ sơ,... và các thông tin khác có chi tiết trong công văn đính kèm hoặc website: http://fess.vn.

Phòng QLKH hỗ trợ quý Thầy Cô trình ký các hồ sơ liên quan và gửi hồ sơ tham gia các giải thưởng.

Hạn nhận hồ sơ tại Phòng QLKH: trước ngày 31/12/2018. Chuyên viên phụ trách: NT Tặng, email: nttang@ctu.edu.vn, ĐT: 0292.3872.175/ 0989.119.375.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn