Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô Thông báo số 01 "Hội thảo về công tác quản lý trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long" của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long với các thông tin như sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 01/2018

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Ủy bân nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Số 88 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Nội dung chính của Hộ thảo, thông tin đăng ký tham dự, thể thức viết bài, địa chỉ nhận bài viết có trong thông báo chi tiết đính kèm.

Hạn gửi bài viết: ngày 15/12/2017.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn