Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô Thông báo số 03 Hội thảo khoa học "Giải pháp thiết kế kiến trúc, kết cấu xây dựng thân thiện môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu" của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây với các thông tin như sau:

- Thời gian tổ chức: 8g00 ngày 14/12/2017

- Địa điểm tổ chức: Hội trường H3.1, Trường Đại học xây dựng Miền Tây

Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Mục đích, chủ đề của Hội thảo, thông tin đăng ký tham dự và các chi tiết khác có trong thông báo đính kèm.

Đăng ký tham dự trực tiếp trên website Trường ĐH Xây dựng Miền Tây đến hết ngày 05/12/2017.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn