Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô Thông báo số 01 Hội nghị Giảng dạy Vật lí toàn quốc lần thứ IV - năm 2018 do Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tổ chức với các thông tin như sau:

- Chủ đề: Dạy và học Vật lý theo chương trình giáo dục phổ thông mới

- Thời gian tổ chức: ngày 26/5 - 27/5/2018 (thứ 7 & chủ nhật)

- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Số 459, Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng

Mục đích, các chủ đề, thành phần, 02 tiểu ban của Hội nghị, mẫu gửi báo cáo và địa chỉ gửi báo cáo,... các chi tiết khác có trong thông báo đính kèm và website http://ued.udn.vn hoặc http://phy.ued.udn.vn.

Đăng ký tham gia và gửi tóm tắt báo cáo đến ngày 28/02/2018.

Các bài báo sẽ được phản biện và đăng trên Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (nằm trong danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng GSNN).

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn