Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô Thông báo số 01 Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần IV - năm 2018 do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức với các thông tin như sau:

- Chủ đề: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Kỹ thuật với vấn đề Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

- Thời gian tổ chức: ngày 24/3 - 25/3/2018

- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Số 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Mục đích, các ban, thể lệ và chi phí gửi bài,... các chi tiết khác có trong thông báo đính kèm.

Hạn gửi tóm tắt báo cáo đến ngày 25/01/2018.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn