Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô thông báo v/v viết tham luận cho chủ đề Hội thảo lần thứ 52 của Câu Lạc bộ khoa học - công nghệ các trường đại học kỹ thuật Việt Nam (Trường Đại học Cần Thơ là thành viên) sẽ được tổ chức tại tỉnh Hưng Yên từ ngày 29/3 - 30/3/2018. Đây là cơ hội để CTU mở rộng hợp tác triển khai các nhiệm vụ KH&CN ngoài vùng ĐBSCL.

Bài viết tham luận cho HT52 có thể thuộc các dạng sau:

(1) Bài báo KQ NCKH có thể áp dụng tại Hưng Yên,

(2) Bài tham luận đề xuất các nội dung nghiên cứu tại Hưng Yên,

(3) Các giải pháp, quy trình KH&CN có thể chuyển giao tại Hưng Yên.

Tham luận được đăng trên kỷ yếu HT và sẽ được tuyển chọn đăng trên Tạp chí KH chuyên ngành sau HT.
 
(1), (2) và (3) quý Thầy cô viết theo các lĩnh vực nêu trong TB4 và danh mục nhiệm vụ KH&CN đính kèm.
 
Để Phòng Quản lý Khoa học kịp tổng hợp và gởi cho BTC in ấn đúng hạn, rẩt mong nhận được bài tham luận của quý cô trong trường từ nay đến 08/3/2018 qua mail: lvkhoa@ctu.edu.vnCần thêm thông tin và hỗ trợ, quý Thầy cô liên hệ Lê Văn Khoa, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn