Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô thông tin về Hội nghị khoa học Tác động của Môi trường, Lao động và Dinh dưỡng đối với sức khỏe cộng đồng tại Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch do Trung tâm PTKH và CN Trẻ phối hợp với Cục Công tác phía Nam - Bộ KHCN tổ chức.

Thời gian dự kiến: ngày 03/5/2018

Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Số 666, đường 3/2, P. Tích Lương, Thái Nguyên

Mục đích, nội dung, thể lệ, hình thức gửi bài tham luận... và các thông tin khác có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Hạn cuối gửi bài: ngày 05/4/2018.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn