Phòng QLKH kính mời quý Thầy Cô đến tham dự buổi tập huấn Lập dự toán kinh phí, hoàn chỉnh thuyết minh, hợp đồng, thủ tục cấp và thanh toán kinh phí đề tài NCKH năm 2018.
 
Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2018 (Thứ Năm)
Địa điểm: Hội trường 1, lầu 5, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ
 
Trường hợp chủ nhiệm không dự được cần cử người trong nhóm nghiên cứu dự thay.
Thông tin chi tiết quý Thầy Cô xem trong file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Chi tiết Thư mời

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn