Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo số 1 v/v Tổ chức Hội nghị KHCN lần thứ XXI của Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Các báo cáo được tuyển chọn sẽ được đăng trên số đặc biệt Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Tạp chí được Hội đồng chức danh giáo sư ngành GTVT tính đến 0,75 điểm) và được trình bày tại các tiểu ban.

Hạn gửi báo cáo tóm tắt về Ban Tổ chức: ngày 30/6/2018.

Mục tiêu, các lĩnh vực, thể lệ viết bài,... các thông tin gửi bài và liên hệ có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Ban Tổ chức kính mời và hoan ngênh sự hưởng ứng, tham gia đông đảo các cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý của các đơn vị trong & ngoài Trường.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn