Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thư mời viết bài báo và tham dự Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông - Hội thảo @ do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Hồng Đức đồng tổ chức.

Chủ đề: Internet of things

Thời gian tổ chức: ngày 27 - 28/7/2018

Địa điểm: Thành phố Thanh Hóa

Kỷ yếu của Hội thảo sẽ được xuất bản bởi Nhà Xuất bản Khoa học kỹ thuật (có chỉ số ISBN), được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận và tính điểm, các báo cáo có chất lượng tốt viết bằng tiếng Anh sẽ được lựa chọn, giới thiệu đăng trong Tạp chí Tin học và Điều khiển học.

Hạn gửi nộp bài về Ban Tổ chức: ngày 30/4/2018.

Mục tiêu, các chủ đề, thể lệ viết bài,... các thông tin gửi bài và đăng ký tham dự có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh và doanh nghiệp quan tâm đến các chủ đề của Hội thảo tham gia viết và trính bày báo cáo.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn