Phòng Quản lý Khoa học kính gửi thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo Khoa học Vai trò của KH&CN trong tái cấu trúc và phát triển bền vững ngành nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang và Bộ Khoa học & Công nghệ tổ chức.

Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 19/7/2018

Hạn nhận bài: đến ngày 01/5/2018

Các nội dung tham luận, đặc biệt là nội dung đặt hàng tham luận đối với Trường Đại học Cần Thơ, thể thức bài viết,... có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý thầy cô tham gia viết bài và thông báo đến cán bộ thông tin về Hội thảo.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn