Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo Quốc gia Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, các chuẩn nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động ở các địa phương do Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức.

Thời gian tổ chức: bắt đầu lúc 8h ngày 25/6/2018

Đại điểm: Hội trường lớn, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Số 98 Dương Quảng Hàm, Quang Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạn nhận bài viết toàn văn: đến ngày 10/5/2018. Các bài viết sẽ được thẩm định, biên tập để đăng toàn văn Kỷ yếu Hội thảo có mã số ISBN.

Mục đích, các nội dung của Hội thảo, thể lệ gửi bài, đăng ký tham dự,... có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý thầy cô tham gia viết bài và tham dự Hội thảo.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn