Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo Hội thi Ươm mầm lần thứ VI 2018 do Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM tổ chức. Hội thi đã tổ chức được 06 năm với mục đích xây dựng sân chơi học thuật cho học sinh - sinh viên ngành Công nghệ sinh học.

Dự kiến Vòng loại diễn ra lúc 8h ngày 06/5/2018 (Chủ nhật)

Đại điểm: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM

Số 140 Lê Trọng Tấn, P. Tân Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Mục đích, kế hoạch, thể lệ, file đăng ký, cách thức đăng ký,... có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Thời hạn đăng ký online: trước 17h ngày 23/4/2018 (thứ hai).
 
Trường có hỗ trợ xe, lưu trú và công tác phí cho sinh viên tham gia từ nguồn kinh phí tham mưu của Phòng QLKH, chuyên viên phụ trách: ThS. NT Tặng, mail: nttang@ctu.edu.vn,  ĐT: 0292.3872.175.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn