Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Ban Tổ chức Giải thưởng Sinh viên NCKH Eureka năm 2018 tổ chức buổi Hội thảo triển khai Giải thưởng này, với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 9h30 - 11h30 ngày 28/8/2018 (thứ 3).

- Địa điểm: Hội trường 4, lầu 8, Trường Đại học Cần Thơ.

- Thành phần tham dự: sinh viên từ năm 2 trở lên, đặc biệt là sinh viên đã/ đang thực hiện hoặc có đam mê nghiên cứu khoa học.

Nội dung Giải thưởng có chi tiết trên website Phòng Quản lý Khoa học.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn