Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 20/TB-SKHCN của Sở KH&CN Tây Ninh v/v tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN năm 2018 tỉnh Tây Ninh, kèm danh mục.
 
Danh mục nhiệm vụ, hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, số lượng, cách thức và địa chỉ nộp hồ sơ có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Các files biểu mẫu liên quan được đăng trên website có địa chỉ: https://sokhcn.tayninh.gov.vn.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Sở: đến 16h30 ngày 29 tháng 12 năm 2017 - thứ sáu.
 
Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ quý Thầy Cô trình ký các hồ sơ liên quan, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng QLKH
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 1082/TB-SKHCN của Sở KH&CN An Giang v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2017-2018 (đợt 3).
 
Danh mục nhiệm vụ, hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, số lượng, hình thức và địa chỉ nộp hồ sơ có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Các files biểu mẫu liên quan được đăng trên website có địa chỉ: http://sokhcn.angiang.gov.vn/, mục Thủ tục hành chính, tiểu mục Lĩnh vực khác.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Sở: đến hết ngày 17 tháng 11 năm 2017 - thứ sáu.
 
Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ quý Thầy Cô trình ký các hồ sơ liên quan, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng QLKH
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 624/TB-SKHCN của Sở KH&CN Vĩnh Long v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2017-2018 tỉnh Vĩnh Long (lần 2).
 
Tên nhiệm vụ: Đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển cơ giới hóa trong nông nghiệp, từ sản xuất đến chế biến sau thu hoạch của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030.
 
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, số lượng, hình thức và địa chỉ nộp hồ sơ có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn của Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long, có trên website: http://skhcn.vinhlong.gov.vn/ (mục Thông báo).
 
Thời gian gửi hồ sơ về Sở: đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2017 - thứ ba.
 
Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ quý Thầy Cô trình ký các hồ sơ liên quan, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng QLKH
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 66/TB-SKHCN của Sở KH&CN Sóc Trăng v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018 kèm danh mục đề tài, dự án cụ thể.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Sở: đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2017 - thứ ba
 
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Sở KH&CN Sóc Trăng, số 217 Trần Bính Trọng, Phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 
Điều kiện tham gia tuyển chọn, thành phần - số lượng hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ quý Thầy Cô trình ký các hồ sơ liên quan, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.
Phòng QLKH
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 411/TB-SKHCN của Sở KH&CN Kiên Giang v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018 kèm danh mục đề tài, dự án cụ thể.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Sở: trước 17g ngày 31 tháng 10 năm 2017 - thứ ba
 
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở KH&CN Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, P. Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 
Điều kiện tham gia tuyển chọn, thành phần - số lượng hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ quý Thầy Cô trình ký các hồ sơ liên quan, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy.
 
Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký đúng thời gian nêu trên.
 
Kính thông báo.
Phòng QLKH
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 140/TB-SKHCN của Sở KH&CN Cà Mau v/v đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2018 (tham khảo file đính kèm).
 
Thời gian gửi đề xuất về phòng QLKH: đến hết thứ 5 ngày 26/10/2017.
 
Hồ sơ gồm 01 bản in và 01 file word về Bùi Nguyễn Quang Huy - Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học để tổng hợp gởi về Sở.
 
Yêu cầu, định hướng có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký đúng thời gian nêu trên.
 
Kính thông báo.
Phòng QLKH

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn