Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo đến quý thầy cô v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Cà Mau năm 2022.
Chi tiết công văn và biểu mẫu tham khảo file đính kèm.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Phòng QLKH đến hết ngày 27/8/2021 gồm:
- Bản in các đề xuất có chữ ký của cán bộ thực hiện
- Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
- Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về Phòng QLKH (bnqhuy@ctu.edu.vn - chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy).

Kính thông báo.

 
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô thông báo v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019.
 
Các nhiệm vụ trọng tâm, kinh phí thực hiện,... có chi tiết trong file đính kèm.
 
Quý đơn vị vui lòng gửi đề xuất (theo mẫu đính kèm) về Phòng QLKH (chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy) 01 bản infile mềm về địa chỉ email: bnqhuy@ctu.edu.vn đề tổng hợp chung.
 
Thời gian nhận đề xuất từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/4/2018.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng QLKH
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô thông báo v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 của Sở KH&CN An Giang.
 
Nhằm xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 - 2019 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 2018, Sở KH&CN An Giang thông báo đến các tổ chức và cá nhân quan tâm đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.
 
Hướng đề xuất, ưu tiên, các chương trình KH&CN trọng điểm,.. và mẫu đề xuất có trong công văn đính kèm.
 
Thời gian Phòng QLKH nhận đề xuất: ngày 16/3/2018 - thứ sáu, hồ sơ gồm 01 bản in gửi về Phòng QLKH và file gửi về email bnqhuy@ctu.edu.vn (chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy).

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô công văn của Liên hiệp các hội khoa học & kỹ thuật tỉnh An Giang v/v đề xuất danh mục các đề tài, dự án NCKH năm 2018 - 2020 tỉnh An Giang.
 
Các đề tài, dự án đề xuất thuộc Chương trình khoa học & công nghệ về "Định hướng nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang theo hướng là một trong những trung tâm về nông nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030".
 
Định hướng nội dung các đề tài NCKH, dự án chuyển giao, mô hình KH&CN trên các lĩnh vực: nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục đào tạo,.. Các nội dung cần trình bày có chi tiết trong công văn đính kèm.
 
Thời gian Phòng QLKH nhận đề xuất: ngày 18/01/2018 - thứ năm, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 20/TB-SKHCN của Sở KH&CN Tây Ninh v/v tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN năm 2018 tỉnh Tây Ninh, kèm danh mục.
 
Danh mục nhiệm vụ, hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, số lượng, cách thức và địa chỉ nộp hồ sơ có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Các files biểu mẫu liên quan được đăng trên website có địa chỉ: https://sokhcn.tayninh.gov.vn.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Sở: đến 16h30 ngày 29 tháng 12 năm 2017 - thứ sáu.
 
Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ quý Thầy Cô trình ký các hồ sơ liên quan, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng QLKH
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 1082/TB-SKHCN của Sở KH&CN An Giang v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2017-2018 (đợt 3).
 
Danh mục nhiệm vụ, hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, số lượng, hình thức và địa chỉ nộp hồ sơ có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Các files biểu mẫu liên quan được đăng trên website có địa chỉ: http://sokhcn.angiang.gov.vn/, mục Thủ tục hành chính, tiểu mục Lĩnh vực khác.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Sở: đến hết ngày 17 tháng 11 năm 2017 - thứ sáu.
 
Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ quý Thầy Cô trình ký các hồ sơ liên quan, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng QLKH
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 624/TB-SKHCN của Sở KH&CN Vĩnh Long v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2017-2018 tỉnh Vĩnh Long (lần 2).
 
Tên nhiệm vụ: Đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển cơ giới hóa trong nông nghiệp, từ sản xuất đến chế biến sau thu hoạch của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030.
 
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, số lượng, hình thức và địa chỉ nộp hồ sơ có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn của Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long, có trên website: http://skhcn.vinhlong.gov.vn/ (mục Thông báo).
 
Thời gian gửi hồ sơ về Sở: đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2017 - thứ ba.
 
Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ quý Thầy Cô trình ký các hồ sơ liên quan, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng QLKH
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 66/TB-SKHCN của Sở KH&CN Sóc Trăng v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018 kèm danh mục đề tài, dự án cụ thể.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Sở: đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2017 - thứ ba
 
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Sở KH&CN Sóc Trăng, số 217 Trần Bính Trọng, Phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 
Điều kiện tham gia tuyển chọn, thành phần - số lượng hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ quý Thầy Cô trình ký các hồ sơ liên quan, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.
Phòng QLKH
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 411/TB-SKHCN của Sở KH&CN Kiên Giang v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018 kèm danh mục đề tài, dự án cụ thể.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Sở: trước 17g ngày 31 tháng 10 năm 2017 - thứ ba
 
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở KH&CN Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, P. Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 
Điều kiện tham gia tuyển chọn, thành phần - số lượng hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ quý Thầy Cô trình ký các hồ sơ liên quan, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy.
 
Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký đúng thời gian nêu trên.
 
Kính thông báo.
Phòng QLKH
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 140/TB-SKHCN của Sở KH&CN Cà Mau v/v đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2018 (tham khảo file đính kèm).
 
Thời gian gửi đề xuất về phòng QLKH: đến hết thứ 5 ngày 26/10/2017.
 
Hồ sơ gồm 01 bản in và 01 file word về Bùi Nguyễn Quang Huy - Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học để tổng hợp gởi về Sở.
 
Yêu cầu, định hướng có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký đúng thời gian nêu trên.
 
Kính thông báo.
Phòng QLKH

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn